Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd, 2014

Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd, 2014

Mae’r adroddiad hwn yn pennu’r cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn y prif ymrwymiadau i ostwng allyriadau ac i addasu, ac mae’n crynhoi rhai o’r prif gamau a gymerwyd. Mae adroddiad eleni yn nodi ei bod wedi cyrraedd y targed allyriadau blynyddol o 3%. Fodd bynnag, mae canfyddiadau’r Adroddiad yn pwysleisio’r neges, sef, er bod y cynnydd yn erbyn y targed o 3% o fewn yr ystod a ddymunir, mae angen gweithredu pellach i sicrhau fod yr ymrwymiadau i ostwng allyriadau yn cael eu cyrraedd mewn blynyddoedd a ddaw, ac i wella yr hyn yr ydym yn ei gyflawni yn erbyn y targed o 40%.

Mae’r adroddiad yn rhannu’r allyriadau fesul sector, ac yn tynnu sylw at y gweithgareddau addasu yn ôl y sectorau hynny.

Daw yr adroddiad i ben drwy grynhoi’r camau nesaf y byddwn yn eu cymeryd, drwy adeiladu ar ddeddfwriaeth allweddol a chyflawni yn unol â’r prif flaenoriaethau a benwyd yn y Datganiad diweddar gan y Gweinidog ar Adnewyddu y Polisïau Newid yn yr Hinsawdd.

I gyd-fynd â’r Adroddiad, mae Atodiad Technegol, sy’n cynnwys y dangosyddion perfformiad sy’n cael eu datblygu ar gyfer pob sector.

Adroddiad Blynyddol ar y Newid yn yr Hinsawdd