Cynnal Cymru’n croesawu myfyrwyr o Tsieina i Ysgol Haf Carbon Isel

Students visiting the Principality Stadium

Cynnal Cymru’n croesawu myfyrwyr o Tsieina i Ysgol Haf Carbon Isel

Y mis yma mae Cynnal Cymru wrth ei bodd i groesawu 41 o fyfyrwyr o Brifysgol Technoleg Gogledd Tsieina i Ysgol Haf Carbon Isel a fydd yn para am ddwy wythnos. Gan weithio gyda’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel yng Nghaerdydd, mae Cynnal Cymru wedi datblygu rhaglen hollgynhwysfawr o ddarlithoedd, ymweliadau â safleoedd ac ymweliadau diwylliannol ar draws Caerdydd a Llundain.

Mae prif ddigwyddiadau’r Ysgol Haf hyd yn hyn wedi cynnwys taith o gwmpas y Stadiwm Principality, Tŷ SOLCER a thaith o gwmpas y Senedd a Chanolfan Mileniwm Cymru, gydag ymweliadau wedi eu cynllunio ar gyfer ymweld â’r Gerddi Botaneg, Pafiliwn Serpentine Hyde Park a phenseiri Fosters + Partners.

Fel rhan o’r ymweliad astudio bydd myfyrwyr hefyd yn gweithio ar briff byw i ddylunio cynllun newydd ‘Tŷ ar gyfer y Dyfodol’. Ar gychwyn eu hymweliad ymwelodd myfyrwyr ag Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan i weld y ‘Tŷ ar gyfer y Dyfodol’ a enillodd wobr ac a ddyluniwyd gan Jestico+ Whiles. Adeiladwyd y tŷ ynni isel enghreifftiol hwn yn 1999 fel rhan o gystadleuaeth agored bensaernïol gyda Sain Ffagan. Ers 1999, gwelwyd cynnydd mawr mewn technoleg carbon isel sy’n cyflwyno her ragorol i fyfyrwyr i archwilio syniadau ar gyfer cartrefi i deuluoedd yn y dyfodol yng Nghymru. Cyflwynir Gwobr i’r tîm o fyfyrwyr buddugol ar ddiwedd yr ymweliad a bydd hwn yn cael ei arddangos ar wefan Cynnal Cymru.