PRIFYSGOL DE CYMRU YW’R 200FED CYFLOGWR YNG NGHYMRU I WNEUD YMRWYMIAD TÂL TEG

PRIFYSGOL DE CYMRU YW’R 200FED CYFLOGWR YNG NGHYMRU I WNEUD YMRWYMIAD TÂL TEG

Mae Sefydliad Cyflog Byw wrth ei bodd i gyhoeddi bod Prifysgol De Cymru wedi achredu heddiw fel Cyflogwr Cyflog Byw, yn eu gwneud nhw’r cyflogwr 200fed yng Nghymru. 

Mae’r Sefydliad Cyflog Byw a Chynnal Cymru wedi cyrraedd cerrig milltir ar ôl flwyddyn o dwf. Rydyn ni’n dathlu Prifysgol De Cymru yn ymuno ein symudiad o fusnesau cyfrifol yng Nghymru.

Mae ymrwymiad i dalu’r cyflog byw yn golygu bod pob gweithiwr yn y Brifysgol yn derbyn lleiafswm o £9 yr awr os ydyn nhw’n weithiwr parhaol neu gontractwyr trydydd parti. Mae’r Cyflog byw yn uwch na lleiafswm y Llywodraeth sy’n gallu bod mor isel â £6.15 i weithwyr 18-20 oed.

Meddai Dr Ben Calvert, Ddirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol De Cymru:

“Mae’r brifysgol wrth ei bodd i dderbyn achrediad ffurfiol fel cyflogwr Cyflog Byw.  Mae ein staff sydd yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol wedi mwynhau gradd tâl y Cyflog byw am flynyddoedd ond mae hyn nawr yn ehangu i unrhywun sydd yn gweithio i’r Brifysgol. Mae PDC yn ymrwymedig i agenda o gynhwysiad, ac mae’r achrediad yn dystiolaeth bellach i’r nod ‘ma.”

Ar hyn o bryd, mae 33 Prifysgol ar draws y DU sydd wedi achredu fel cyflogwyr Cyflog Byw ac wedi rhoi dros £15 miliwn yn ôl i weithwyr ar dal isel. Mae sefydliadau angor fel prifysgolion yn cael effaith cadarnhaol a hir dymor ar eu cymunedau gan dalu staff digon i fyw a bod yn rhan o gymdeithas yn llawn. Sut bynnag, o gwmpas 80% o brifysgolion heb achredu eto a dyw 5.5 miliwn o bobl yn y DU ddim yn ennill digon am safon byw go lew.

Mae tri o brifysgolion sydd wedi achredu yng Nghymru sef Caerdydd, Aberystwyth a’r Brifysgol Agored yng Nghymru – rydyn ni nawr yn croesawu Prifysgol De Cymru fel y pedwerydd. Mae deg o brifysgolion yng Nghymru yn golygu bod angen i chwech mwy achredu a gwneud yr ymrwymiad.

Meddai Mick Antoniw, AS Llafur Cymreig i Bontypridd:

“Rydw i’n falch i weld Prifysgol De Cymru yn ymuno â phrifysgolion eraill yng Nghymru. Bydd dros 162 o weithwyr yn manteisio o fwy o dâl yn y Brifysgol ac rydyn ni eisiau sicrhau bod pob person yng Nghymru yn derbyn cyflog teg am y gwaith eu bod nhw’n gwneud. Mae’r achrediad yn gam cadarnhaol tuag at ddiwreiddio cyflogau tlodi.”

Gweithiodd grwpiau eraill gyda’r brifysgol ar ei hachrediad a chymeron nhw ran yn y dathliadau gan fynd â chacennau i’r brifysgol. Roedden nhw’n falch i ddathlu’r effeithiau cadarnhaol a fydd yr achrediad yn cael ar yr economi lleol achos bod y Brifysgol yn gyflogwr cymaint yn yr ardal.

Chwith i’r Dde: Dan Beard  Ysgrifennydd Cangen PDC UNISON, Francis Hunt Eglwys Bedyddwyr Salem Tonteg, Rev Peter Lewis Arweinydd gyda Citizens Cymru Wales, Dr Ben Calvert Ddirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol De Cymru, Richard Weaver Trefnydd Citizens Cymru Wales, Robert Baker Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Prifysgol De Cymru

Meddai Peter Lewis, Ficar Tim Pontypridd ac Arweinydd gyda Citizens Cymru Wales:

“Dw i’n cynnal Clwb Swyddi ym Mhontypridd ac yn deall bod y radd dal gywir yn gallu bod yn bwysig iawn i lesiant cartref. Mae llawer o bobl sydd yn chwilio am waith glanhau er enghraifft ac mae rhaid iddyn nhw gydbwyso os ydyn nhw’n gallu fforddio mynd mewn i waith. I gael cyflogwr lleol fel Prifysgol De Cymru yn ymrwymedig i’r Cyflog Byw yn golygu bod mwy o bobl yn ein hardal ni yn gallu cael y cyfle i weithio am gyflog teg. Llongyfarchiadau i’r Brifysgol am helpu ein cymunedau mewn i’r gwaith.”

Meddai Dan Beard, Ysgrifennydd Cangen PDC UNISON:

“Mae hyn yn newyddion da i staff cefnogaeth y Brifysgol ac rydyn ni’n dweud diolch i’r Brifysgol am weithio gyda ni ar hynny. Rydyn ni hefyd yn gwerthfawrogi’r arweinyddiaeth dangoswyd gan Lywodraeth Cymru a galwad Kirsty Williams y llynedd am brifysgolion i sefydlu sector cyflog byw yn gyflym. Mae’r achrediad yn arwydd amlwg o sut mae Deddf Partneriaeth Gymdeithasol yn gallu gweithio gydag undebau llafur, cyflogwyr a’r llywodraeth yn gweithio gyda’i gilydd.”

Meddai Mari Arthur, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru: 

“Rydyn ni’n falch iawn bod Prifysgol De Cymru wedi ymuno a Caerdydd, Aberystwyth a’r Prifysgol Agored yng Nghymru fel cyflogwyr cyglof byw achredadwy.”

“Mae hefyd yn gam cryf ymlaen i Gymru i gyraedd yr achrediad 200fed. Sut bynnag, mae dal mynydd inni ddringo i sicrhau bod pob person yng Nghymru yn derbyn cyflog teg ac rydyn ni’n tu ol i’r Alban gyda dros 1500 o achrediadau a’r Lloegr gyda dros 3500 achrediadau.”

“Rydw i’n llongyfarch Prifysgol De Cymru am sicrhau bod cyflogwyr nhw a chontractau yn derbyn cyflog teg am y gwaith eu bod nhw’n gwneud. Rydw i’n gwybod pa fath o wahaniaeth gall hyn gwneud i gymaint o fywydau.”