Cynghorion Defnyddiol am enwebu am Wobrau Womenspire 2019

Cynghorion Defnyddiol am enwebu am Wobrau Womenspire 2019

Mae elusen cydraddoldeb rhywiol flaenllaw Cymru yn dathlu llwyddiannau menywod o bob cefnir a chyfnod mewn bywyd ar hyd a lled Cymru.

Mae Chwarae Teg am glywed am gymaint o fenywod anhygoel o bob rhan o’r wlad â phosib, felly os ydych chi’n nabod menyw ysbrydoledig, enwebwch hi heddiw!

Ddim yn siŵr sut i enwebu? Dyma ambell air o gyngor i’ch rhoi ar ben ffordd.

 Cynghorion defnyddiol!

Dydd Iau 14 Mawrth yw’r dyddiad cau ar gyfer enwebiadau

Y categorïau: