Deg Coeden Ar Gyfer y Nadolig

Deg Coeden Ar Gyfer y Nadolig

Gwrthbwyswch eich coeden Nadolig

Mae addurno’r goeden Nadolig yn gorfod bod yn un o uchafbwyntiau tymor y Nadolig. Y realiti anghyfforddus yw bod tua 6 miliwn o goed Nadolig yn cael eu torri i lawr bob blwyddyn. Felly eleni, ymunwch ag ymdrechion byd-eang i wrthbwyso’r ffigwr hwn trwy roi arian i ailblannu coed ffrwythau i deuluoedd yn Uganda, am ddim ond £3 yn unig!

Mae datgoedwigo yn parhau i fod yn un o’r prif ffactorau sy’n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd. Mae coed yn amsugno symiau helaeth o nwyon tŷ gwydr sy’n achosi’r blaned i gynhesu. Felly, plannwch goed gyda ni sydd hefyd yn rhoi llinellau bywyd i deuluoedd yn Uganda!

Plannwch Goeden Ffrwythau ar ran rhywun arall

Plannwch goed ar ran un o’ch anwyliaid y Nadolig hwn.

Mae’n edrych fel bod newid yn digwydd yn y ffordd y mae pobl yn meddwl am y Nadolig, ac yn araf, rydym yn symud i ffwrdd o’r syniad o Nadolig lle mae pawb yn prynu, prynu a phrynu ac yn hytrach, yn dewis rhoi anrhegion cartref/wedi’u gwneud â llaw ac / neu anrhegion moesegol ac elusennol.

Unwaith y byddwch chi wedi rhoi arian i blannu coed yn Uganda fel rhodd, gallwch chi lawrlwytho tystysgrif Maint Cymru i’w roi fel anrheg i un o’ch anwyliaid y Nadolig hwn.

Plannwch Goeden Ffrwythau fel tîm

Beth am anghofio am Siôn Corn Cudd eleni? Wedi’r cyfan, rydych yn aml yn cael eich gadael gydag anrhegion plastig diangen! Yn lle hynny, gwnewch yr un fath ä Holy Yolks, a chasglwch eich harian Siôn Corn Cudd, a’i roi tuag at ein hymgyrch plannu coed yn Uganda, fel y gallwch ddweud gyda balchder “rydym wedi plannu cannoedd o goed y Nadolig hwn”

E-gardiau

Oeddech chi’n gwybod bod 1.5 biliwn o gardiau Nadolig yn cael eu taflu ym Mhrydain bob blwyddyn! Ac mae’r mwyafrif helaeth o’r rhain yn diweddu fyny mewn safleoedd tirlenwi.

Peidiwch â bod yn rhan o’r ffigwr enfawr (ac i ddweud y gwir), hurt hwn! Yn lle hynny, ceisiwch leihau eich ôl troed amgylcheddol sydd yn cael ei greu gan y Nadolig ac anfonwch eich dymuniadau Nadoligaidd at ffrindiau a theulu trwy gyfrwng e-gardiau. Dilynwch y camau hawdd hyn i roi arian i blannu coed yn Uganda ac i anfon eich cyfarchion Nadolig.

Gallech chi ddod o hyd i fwy o wybodaeth am sut i wneud hyn gyda Maint Cymru yma>>