Posts Tagged ‘Well-being of Future Generations Act’

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru’n cychwyn ar ei swydd

Ar ddydd Llun (1af Chwefror) bydd Sophie Howe yn cychwyn ar ei swydd fel Comisiynydd  Cenedlaethau’r Dyfodol statudol cyntaf Cymru. Mae sefydlu’r Comisiynydd, un o’r cyntaf yn y byd, yn dilyn pasio’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru llynedd. Dywedodd Sophie Howe “I mi, mae’n gyfle neilltuol o gyffrous, ac ychydig yn frawychus. […]

Rhannwch eich safbwyntiau ynghylch ôl-troed ecolegol fel dangosydd lles ar gyfer Cymru

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddiweddariad i ôl-troed ecolegol Cymru ar gyfer 2011 – Adroddiad Ôl-troed Ecolegol Cymru Mae’r ôl-troed ecolegol yn gyfrifiad sy’n cynrychioli’r tir biolegol gynhyrchiol sydd ei angen i ddarparu’r adnoddau i gynnal poblogaeth benodol, yn seiliedig ar y gyfradd defnyddio dros flwyddyn. Mae hefyd yn cyfrif am y tir sydd ei […]