Posts Tagged ‘Jobs’

Cyfle Swydd | Oxfam Cymru

Rheolwr Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth Mae Oxfam yn fudiad byd-eang o bobl sy’n cydweithio i roi diwedd ar anghyfiawnder tlodi. Mae hyn yn golygu ein bod yn mynd i’r afael â’r anghyfiawnder sy’n cadw pobl yn dlawd. Gyda’n gilydd, rydym yn achub, yn amddiffyn ac yn adfer bywydau. Pan fydd trychineb yn taro, rydym yn helpu […]