Eiriolydd Cynaliadwyedd

 Alexandra Wall

xandra Jane jumper

Mae Xandra Jane wedi bod yn gweithio ar sefydlu brand dillad moethus cynaliadwy yng Nghymru ers Ionawr 2016 ar ôl gweithio yn y diwydiant ffasiwn yn Llundain i’r brand dillad stryd moethus KTZ ac AllSaints. Enw ei chasgliad Hydref/Gaeaf 2016 yw ZERO yn unol â’i hymagwedd tuag at decstilau diwastraff.  Mae ei brand dillad yn gwrthryfela yn erbyn ffasiwn cyflym y stryd fawr ac yn cyflwyno casgliad capsiwl yn cynnwys dim ond tri dilledyn, mewn tri lliw a’u gwneuthuriad wedi ei ystyried a’i ddiwygio. Mae datrys mater dylunio ac uwchgylchu dillad heb wastraffu dim wedi arwain at syniadau newydd cyffrous yn y broses ddylunio.

 

Iain Cox

Ecostudio

Sefydlodd Iain Cox Ecostudio yn 2008 i helpu sefydliadau i elwa drwy roi cynaliadwyedd ar waith. Mae Ecostudio’n dylunio rhaglenni meithrin gallu ac yn cyflwyno strategaethau twf gwyrdd ac arloesol sy’n galluogi cyflawniad amcanion masnachol cadarn, amgylcheddol a chymdeithasol. Ers 2000 mae Iain wedi gweithio gydag ystod o gleientiaid yn amrywio o gwmnïau micro, BBaChau, i sefydliadau mawr a gwneuthurwyr polisi’r sector cyhoeddus a phreifat. Mae Iain wedi cyhoeddi nifer o erthyglau a adolygwyd gan gydweithwyr ar sut i weithredu datblygu cynaliadwy mewn busnes a chadwyni cyflenwi ac wedi datblygu pecyn cymorth hunan asesu i fusnesau bwyd i arddangos eu cymwysterau cynaliadwy. Mae’n cynorthwyo Rhaglen Cydweithfeydd Bwyd Cymunedol yr Uned Adfywio Gwledig yng Nghymru i ddatblygu’n strategol a chynhyrchu ffrydiau incwm newydd a chyfleu’r buddiannau a ddaw fel canlyniad i fusnes, yr amgylchedd a chymunedau.

 

Trish Hoddinott

Trish-Melin-Homes-Sustainability-Team

Ers iddi ymuno â Chartrefi Melin yn 2013 mae Trish wedi sbarduno’u Systemau Rheoli’r Amgylchedd, gan ennill y safon B58555 a chreu ac arwain tîm cynaliadwyedd newydd. Mae Trish wedi datblygu’r pecyn cymorth Budd i’r Gymuned Gwerth Cymru, wedi trefnu digwyddiad gyda’r Gweinidog Karl Sargeant a chychwyn rhaglen addysgu’r holl staff am ddatblygu cynaliadwy fel rhan o gynllun hyfforddi corfforaethol Melin. Yn ystod mis Medi eleni cynlluniodd Trish yr wythnos ddatblygu cynaliadwy lwyddiannus gyntaf a lansiodd wely newydd o lysiau ochr yn ochr â chynhadledd fawr yn ymwneud â chynaliadwyedd mewn cymunedau. Mae Trish wedi trawsnewid Cartrefi Melin yn sefydliad sydd yn awr yn arwain y maes mewn datblygu cynaliadwy.