Rheoli Gwastraff

Rheoli Gwastraff

Adfer adnoddau

Drwy adfer deunyddiau o hen gynhyrchion rydym yn dileu neu’n lleihau’r angen i dynnu mwy fyth o ddeunyddiau crai o’r ddaear. Gall 74% o wastraff solid trefol a gynhyrchir yng Nghymru gael ei ailgylchu neu ei gompostio drwy brosesau presennol felly drwy ailgylchu gallwch helpu i leihau’r gwastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi. Mae ailgylchu hefyd yn lleihau’r galw am ddeunyddiau crai sydd wedyn yn lleihau allyriadau carbon, a faint o ddŵr a thir sydd ei angen i gynhyrchu eitemau newydd.

Bydd angen i chi gysylltu â’ch Awdurdod Lleol i gael gwybod beth all eich mudiad ei ailgylchu a ble. Mae nifer yn cynnig cyfleusterau i ailgylchu papur, cardfwrdd, plastig a bwyd. Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon wedi creu canllaw hwylus i’ch helpu i ddeall mwy ynglŷn â gwastraff ac ailgylchu.

Wrth gwrs, mae lleihau’r galw am yr adnoddau hyn yn y lle cyntaf, er enghraifft, drwy ebostio yn lle argraffu dogfennau, yn llawer gwell nag ailgylchu. Serch hynny, mae rhai pethau yn y swyddfa yn angenrheidiol er mwyn i’r mudiad neu’r busnes weithio, felly mae deall y ffordd orau o gynnal ac adfer adnoddau yn bwysig i symud tuag at ‘economi gylchol’.

Ailgylchu Cyfarpar Swyddfa

Efallai y bydd hefyd angen i chi ystyried sut rydych yn ailgylchu cetris, cyfrifiaduron, dodrefn a chyfarpar y swyddfa. I gael gwybodaeth ar bob math o ailgylchu cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol,Waste Awareness Wales, neu WRAP.

Hefyd ceir cwmnïau a mudiadau y gallwch gysylltu â nhw ynglŷn ag ailgylchu eitemau penodol:

Cyfrifiaduron

Recycled IT

Digital Growth

Computer Aid

Dodrefn a chyfarpar swyddfa

Freecycle

Warp-It

Furniture Revival