Canllaw i’r Trydydd Sector ar Newid Hinsawdd

Canllaw i’r Trydydd Sector ar Newid Hinsawdd

Gall newid hinsawdd ymddangos yn fater aruthrol neu bellennig sydd ddim yn cael llawer o ddylanwad ar eich gwaith bob dydd.

Serch hynny, gan ein bod ni i gyd yn rhannu’r un blaned ac adnoddau naturiol, mae gan hinsawdd sy’n newid y potensial i effeithio’n negyddol ar holl bobl a mudiadau’r byd a gall deall hyn ein helpu i baratoi a chynllunio’n well.

Nod y canllaw hwn yw rhoi dealltwriaeth sylfaenol i chi o faterion yn ymwneud â’r hinsawdd ac o ble i gael cymorth pellach i’ch helpu i reoli’ch risgiau yn sgil yr hinsawdd a gwneud penderfyniadau gwell at newidiadau’r dyfodol.