Naratifau Cymreig

Naratifau Cymreig

Mewn partneriaeth â’r Rhwydwaith Allgymorth a Gwybodaeth am yr Hinsawdd (COIN), datblygodd Cynnal Cymru adroddiad dros dro ar Naratifau ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru – darn o waith a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn rhan o’i strategaeth i ymgysylltu â phobl ynglŷn â datblygu cynaliadwy a’r newid yn yr hinsawdd ac annog ymddygiad cynaliadwy ar draws cymdeithas yng Nghymru.

Cyflawnwyd y gwaith gan gonsortiwm yn cynnwys arbenigwyr ym meysydd cyfathrebu, bywyd a rhwydweithiau yng Nghymru, newid ymddygiad, seicoleg gymdeithasol a chymdeithaseg, gan ddefnyddio ymchwil ansoddol, dadansoddi disgwrs a semioteg i ddatblygu naratifau Cymreig. Mae’r adroddiad hwn yn cyfuno canfyddiadau allweddol yr ymchwil ag adolygiadau llenyddiaeth ar hunaniaeth a gwerth yng nghyd-destun Cymru.

Mae’r adroddiad dros dro hwn yn rhan o ddarn mwy o waith ar Naratifau Datblygu Cynaliadwy ar gyfer Cymru: Fframwaith Cyfathrebu – a ddatblygwyd gan COIN ac Ymchwil Andrew Darnton.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiadau yma:

Narratives Report (Welsh) 23-03-12 Awdur: Rosa Robinson ar gyfer Cynnal Cymru

Naratifau Datblygu Cynaliadwy ar gyfer Cymru: Fframwaith Cyfathrebu (2013) Awduron: Andrew Darnton, George Marshall