Rhodri Thomas

Rhodri Thomas

Ymunodd Rhodri â Cynnal Cymru ym mis Medi 2008.

Mae ganddo radd BSc (Anrhydedd) mewn Bioleg Amgylcheddol a gradd MSc mewn Rheolaeth Amgylcheddol. Yn y gorffennol, bu’n gweithio gyda Forum for the Future lle bu’n Uwch Ymgynghorydd Cynaliadwyedd gyda chleientiaid yn y sector cyhoeddus, a chydag Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, lle bu’n cynorthwyo’r weithrediaeth gyda phartneriaethau statudol a rheoli prosiectau, gan gynnwys y prosiect Balchder yn ein Cymunedau yn erbyn tipio anghyfreithlon yn y de-orllewin, a chyda Phrifysgol Morgannwg, lle’r oedd yn ddarlithydd ac ymchwilydd mewn ecoleg, llygredd dŵr croyw a systemau cynaliadwy. Bu’n gweithio ar ei liwt ei hun yn y celfyddydau perfformio fel actor, awdur a chynhyrchydd am dair blynedd ar ddeg. Bu’n gweithio’n helaeth ar y radio ac yn y theatr, yn ogystal â ffilm a theledu. Mae’n astudio ar gyfer Tystysgrif Addysg i Raddedigion mewn addysg a hyfforddiant i oedolion ac mae ganddo ddiddordeb mewn hwyluso pobl eraill i ryddhau eu sgiliau creadigol a’u gallu i ddatrys problemau.

Ar gyfer Cynnal Cymru, mae wedi datblygu’r fenter Eginiad – sef ein gwaith gyda’r sector celfyddydau, a Gwreiddiau Cryfion – sef ein cefnogaeth ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Mae wrthi’n cydlynu ac yn datblygu’r hyfforddiant a gynigir gennym ar hyn o bryd, gan weithio ar ei ben ei hun a chyda phobl eraill, i gyflwyno hyfforddiant ar ystod eang o faterion a themâu datblygu cynaliadwy. Mae’n rheoli partneriaethau allanol, yn datblygu prosiectau newydd, yn ysgrifennu astudiaethau achos ac yn gwneud gwaith ymchwil hefyd.

Mae ei ddiddordebau y tu allan i’r gwaith yn cynnwys treulio amser gyda’i blant, beicio, cerddoriaeth, a’r celfyddydau perfformio. Mae’n Gadeirydd grŵp amgylcheddol gwirfoddol lleol a sefydlodd ac mae’n aelod o fwrdd rheoli Cwmni Theatr Volcano. Mae hefyd yn Fentor Menter gwirfoddol ar gyfer elusen Prime Cymru y Tywysog.