Lynsey Jackson

Lynsey Jackson

Ymunodd Lynsey â Cynnal Cymru yn Nhachwedd 2010

Mae gan Lynsey BA (Anrhydedd) mewn dylunio dodrefn ac mae ganddi dros 12 mlynedd o brofiad yn y diwydiannau creadigol, yn gweithio gyda’r dylunydd llwyddiannus o Gymru, Angela Gidden. Yma, datblygodd ei gwybodaeth ym maes eco-ddylunio ar ôl gweithio ar ‘Dŷ’r Dyfodol’ yn Sain Ffagan –  prosiect a oedd yn adeg hollbwysig yn nealltwriaeth Lynsey o gynaliadwyedd. Mae Lynsey yn frwd ynghylch dylunio a chymhwyso dulliau dylunio a meddwl i wella ein bywydau pob dydd. Mae’n credu’n gryf bod dylunio yn rhan annatod o bopeth a wnawn.

Gyda dros bedair blynedd o brofiad o weithio ym maes cyfathrebu digidol, mae Lynsey yn gyfrifol am reoli cyfathrebiadau ar-lein Cynnal Cymru, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar gyfryngau cymdeithasol a’r we. Mae Lynsey yn darparu mewnbwn creadigol, ymchwil a chymorth ar gyfer prosiectau ac mae ganddi brofiad o hwyluso gweithdai.

Yn ei rôl yn Cynnal Cymru, mae hi wedi bod yn allweddol wrth ddylunio a datblygu’r brand ar gyfer cynllun tlodi tanwydd Nyth Llywodraeth Cymru, yn ogystal â darparu arweiniad ar ddatblygu’r wefan ar gyfer y Sgwrs Genedlaethol Y Gymru A Garem | The Wales We Want . Mae’n gyd-sylfaenydd Geek Speak Cardiff, sef grŵp cyfryngau cymdeithasol sy’n cefnogi pobl sy’n gweithio yn y trydydd sector i ddysgu a rhannu gwybodaeth ag offer digidol newydd. Mae hi hefyd yn gyd-sylfaenydd thinkARK, sef grŵp gwirfoddol sy’n defnyddio dulliau creadigol a chydweithredol o ddatblygu prosiectau cymunedol ar raddfa fach.

Geek Speak – @GeekSpeakCDF