Ein Pobl

Board members

(English) Kate Evans

(English) Kate Evans is an Energy Lawyer at Capital Law and is based in Cardiff. Kate’s focus lies within renewable energy, as well as low carbon transport and infrastructure projects.

Robert Firth

(English) Robert Firth

Board Trustee

(English) Robert Firth is a qualified business coach, based in Cardiff. He is currently President of the Royal Society of Architects in Wales, and is a Distinguished Visiting Fellow at Cardiff University.

Diane McCrea

(English) Diane McCrea MBE

Chair of the Board

(English) Diane has many years’ experience as a Chair including for Natural Resources Wales, Consumer Council for Water Wales, and Shelter Cymru.  She has been a Board member with Transport Focus, Assured Food Standards, and is a Trustee of All Saints Educational Trust. 

(English) Nia Lloyd

Board Trustee

(English) Nia is the Marketing and Communications Officer for Keep Wales Tidy where she works on a wide range of digital platforms to support volunteers and staff along with events and campaigns.

Robert Edge

Board Trustee

(English) Robert Edge is an experienced public sector manager having worked for The British Council, the Arts Council of Wales and the Royal Welsh College of Music and Drama before founding his own consultancy business.

Staff

(English) Sarah Hopkins

Director | Cyfarwyddwr

(English) Sarah joined the Cynnal Cymru team in January 2020, where she will be responsible for managing the charity, securing income and expanding our reach across sectors, across Wales.

Rhodri Thomas

Rhodri Thomas

Principal Sustainability Consultant | Prif Ymgynghorydd Cynaliadwyedd

Ar gyfer Cynnal Cymru, mae wedi datblygu’r fenter Eginiad – sef ein gwaith gyda’r sector celfyddydau, a Gwreiddiau Cryfion – sef ein cefnogaeth ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Mae wrthi’n cydlynu ac yn datblygu’r hyfforddiant a gynigir gennym ar hyn o bryd, gan weithio ar ei ben ei hun a chyda phobl eraill, i gyflwyno hyfforddiant ar ystod eang o faterion a themâu datblygu cynaliadwy. Mae’n rheoli partneriaethau allanol, yn datblygu prosiectau newydd, yn ysgrifennu astudiaethau achos ac yn gwneud gwaith ymchwil hefyd.

(English) Clare Sain-ley-Berry

Policy and Development Manager

(English) Clare has worked in the sustainable development field for the past 15 years – motivated by the drive for global justice represented by the UN Sustainable Development Goals and the opportunity to help organisations demonstrate – and capitalise on – the role that the natural environment plays in underpinning social and economic well-being.

Lynsey Jackson

Programme Manager | Rheolwr Rhaglen

Gyda dros bedair blynedd o brofiad o weithio ym maes cyfathrebu digidol, mae Lynsey yn gyfrifol am reoli cyfathrebiadau ar-lein Cynnal Cymru, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar gyfryngau cymdeithasol a’r we. Mae Lynsey yn darparu mewnbwn creadigol, ymchwil a chymorth ar gyfer prosiectau ac mae ganddi brofiad o hwyluso gweithdai.