News and Views

(English) Living Wage for Key Workers Campaign #LivingWage4KeyWorkers

(English) The COVID19 lockdown restrictions have eased and the Thursday night clapping for our key workers seems like a distant memory to many, but for those working on the Living Wage for Key Workers campaign – that energy and appreciation has continued and has been injected into their work for Living Wages.

Rydyn ni’n recriwtio Swyddog Cyfathrebu Digidol

Rydyn ni’n recriwtio Swyddog Cyfathrebu Digidol £27k pro rata, 15 awr, Gweithio’n hyblyg Ydych chi’n gyfathrebwr profiadol gyda record profwyd o ddatblygu cyfathrebiadau effeithiol a gafaelgar. Gallech chi’n helpu ni i gyflymu gweithred tuag at ddyfodol cynaliadwy?   Mae cyfle cyffrous wedi codi am Swyddog Cyfathrebu Digidol gyredig, creadigol a dyfeisgar i ymuno â Cynnal […]

Friends of the Earth Cymru launch Wales Climate Action Plan

Cyfeillion y Ddaear yn lansio Cynllun Gweithredu Hinsawdd i Gymru

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi lansio Cynllun Gweithredu Hinsawdd i Gymru sy’n galw am adferiad gwyrdd a theg i bobl a chymunedau. Lawrlwythwch y Cynllun Gweithredu Hinsawdd i Gymru Mae argymhellion y cynllun yn cynnwys: blaenoriaethu cymunedau sy’n agored i niwed buddsoddi mewn economi werdd i greu cyfleoedd gwaith trawsnewid y system drafnidiaeth deddfu i lanhau ein haer. Hefyd, Cyfeillion y Ddaear Cymru eisiau i Gymru yn […]