News and Views

Y gronfa helpu Cymru ar ôl Storm Dennis

Ar hyd a lled Cymru, ac yn Ne Cymru’n benodol, mae cymunedau wedi’u llorio gan Storm Dennis a’r llifogydd y mae wedi’i hachosi. Mae Michael Sheen wedi sefydlu ymgyrch Go Fund Me, mewn ymateb i’r digwyddiadau llifogydd sy’n bwrw Cymru. ‘Mae gweld y lluniau o bobl sydd wedi cael eu cartrefi a’u busnesau wedi’u dinistrio gan […]

Arwyr Sbwriel unwaith eto yn ymuno am Gwanwyn Glân Cymru

Byddwch yn rhan o’r glanhau (20 Mawrth – 13 Ebrill 2020) Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn galw ar bobl ledled Cymru i helpu gwella’r amgylchedd ar drothwy’r drws trwy gymryd rhan yn ei ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Cymru. Mae’r elusen yn galw ar bobl i gasglu a gwaredu sbwriel yn ddiogel o’n strydoedd, ein parciau […]