Y Newid yn yr Hinsawdd

Y newid yn yr hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r byd. Nid problem amgylcheddol yn unig mohoni: mae yna oblygiadau ar gyfer llesiant pobl yma yng Nghymru, ac o amgylch y byd i gyd.

Pam Mae Mudo yn Sgil Newid yn yr Hinsawdd yn Bwysig i Gymru

(English) Climate change is decreasing the suitability of certain locations to support human habitation. Here are some of the reasons why Wales should care about climate related displacement, and what we can do to mitigate the effects.

Canllaw i’r Trydydd Sector ar Newid Hinsawdd

Nod y canllaw hwn yw rhoi dealltwriaeth sylfaenol i chi o faterion yn ymwneud â’r hinsawdd ac o ble i gael cymorth pellach i’ch helpu i reoli’ch risgiau yn sgil yr hinsawdd a gwneud penderfyniadau gwell at newidiadau’r dyfodol.