Gwyrddio’ch Mudiad

Un o’r prif resymau dros fuddsoddi amser, egni, ac arian weithiau, i wneud eich mudiad yn effeithlon o ran ynni, yn ymwybodol o wastraff, ac yn ysgafn ei ddefnydd o adnoddau yw ei fod yn rhoi arbedion net mewn costau y gellir eu defnyddio i ariannu’ch gwasanaethau neu’ch cenhadaeth.