Arwyr Sbwriel unwaith eto yn ymuno am Gwanwyn Glân Cymru

Arwyr Sbwriel unwaith eto yn ymuno am Gwanwyn Glân Cymru

Byddwch yn rhan o’r glanhau (20 Mawrth – 13 Ebrill 2020)

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn galw ar bobl ledled Cymru i helpu gwella’r amgylchedd ar drothwy’r drws trwy gymryd rhan yn ei ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Cymru.

Mae’r elusen yn galw ar bobl i gasglu a gwaredu sbwriel yn ddiogel o’n strydoedd, ein parciau a’n traethau, gan ailgylchu cymaint â phosibl. Bydd grwpiau cymunedol, ysgolion a busnesau yn cymryd rhwng 20 Mawrth i 13 Ebrill.

Mae Gwanwyn Glân Cymru yn rhan o Wanwyn Glân Prydain Fawr. Yn 2019, gwirfoddolodd dros 563,163 o bobl, yn cynnwys 175,055 o fyfyrwyr, eu hamser i gymryd rhan yn ein hymgyrch – y mwyaf erioed!

Bydd yr ymgyrch eleni nid yn unig yn arwain at dunelli o sbwriel yn cael ei symud o’r amgylchedd lleol ond bydd hefyd yn ceisio achub miloedd o’r poteli plastig a’r caniau alwminiwm sy’n cael eu taflu ar y ddaear ond y gellid, yn hawdd iawn, eu hailgylchu.

Meddai Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Ni ellir amcangyfrif yn rhy isel werth amgylchedd o ansawdd da. Mae nid yn unig yn effeithio ar olwg a theimlad lle, ond mae’n cael effaith sylweddol a phellgyrhaeddol ar ein hiechyd a’n lles a’r economi leol hefyd. Dyna pam yr ydym yn annog pobl Cymru i fynd yn yr awyr agored, bod yn falch a helpu i ofalu am ble maent yn byw. Yn 2019, ein nod yw gwneud y gwanwyn yn lân yn fwy ac yn well nag erioed! “

Ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus (www.keepwalestidy.cymru) i gofrestru’ch glanhau eich hun neu ddarganfod sut y gallwch chi gymryd rhan.