Launch of new event series

Launch of new event series

Yn ddiweddar lansiodd Cynnal Cymru-Sustain Wales gyfres o ddigwyddiadau yn cynnwys ciniawau misol rhwydweithio’r swyddfa (am ddim i aelodau) yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau eraill cyffrous. Bydd ein ‘Byd Llafar’ a’n digwyddiadau dysgu ar y cyd yn cyrraedd cynulleidfaoedd amrywiol ac yn ceisio dod â chymunedau a phersbectifau newydd i mewn i’r ddadl sydd wrth wraidd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Cyfres o ddigwyddiadau byw ar draws Cymru yw Byd Llafar sy’n mynd i’r afael â phynciau a materion drwy gyfrwng y gair llafar. Gan adeiladu ar gefndir llwyddiannus Cynnal Cymru o fewn y diwydiannau celfyddydol a chreadigol, bwriad cyfres y Byd Llafar yw ennyn diddordeb ein haelodau a’n rhwydweithiau ehangach, a’u hysbrydoli i  weithredu. Bydd y digwyddiadau hyn yn cynnwys:
  • Sgyrsiau’r Gair Llafar a sesiwn holi ac ateb
  • Sgrinio Ffilmiau
  • Gigs comedi
  • Barddoniaeth Slam a Nosweithiau Darllen
Yn ychwanegol at y gyfres ‘Byd Llafar’, bydd digwyddiadau dysgu ar y cyd yn mynd i’r afael â themâu penodol megis sut i ddatrys problemau, datblygiadau technolegol a cymdeithasol, rôl diwylliant a chelfyddyd yng nghreadigaeth cymunedau diogel cryf. Rhedir pob digwyddiad mewn dull  cynaliadwy.