Ymunwch â WWF Cymru ar gyfer Awr Ddaear – nos Sadwrn 30 Mawrth 

Ymunwch â WWF Cymru ar gyfer Awr Ddaear – nos Sadwrn 30 Mawrth 

Mae Awr Ddaear WWF yn fudiad byd-eang sy’n dwyn ynghyd pobl o bob rhan o’r byd i alw am fwy o weithredu i warchod ein planed.

Bob blwyddyn mae miliynau o bobl o gwmpas y byd yn cymryd rhan trwy ddiffodd eu goleuadau a threfnu digwyddiadau yn eu cymunedau i ddangos eu bod yn malio.

 

Pam ddylech chi gymryd rhan?

Mae ymuno ag Awr Ddaear yn gyfle ardderchog i dynnu sylw at y gwaith yr ydych yn ei wneud eisoes i warchod yr amgylchedd yn ogystal â chynnig cyfle ichi gyflwyno’ch gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

 

Pam mae Awr Ddaear mor bwysig?

Mae ein byd o dan fygythiad mewn ffordd na welwyd erioed o’r blaen. Rydyn ni’n dinistrio coedwigoedd, yn tagu’r moroedd gyda phlastig, yn lleihau poblogaethau bywyd gwyllt yn aruthrol ac yn achosi newidiadau difrodol i’r hinsawdd.

Dyna pam mae Awr Ddaear mor hanfodol – mae’n rhoi llais nerthol i bobl ym mhob man sydd eisiau rhoi’r byd ar y trywydd iawn i ymadfer.

 

Cymryd rhan

Mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan yn Awr Ddaear 2019.

 

  • Diffodd goleuadau: Diffodd unrhyw oleuadau diangen am awr i helpu i greu sioe symbolaidd a thrawiadol ac annog tirnodau a busnesau lleol yn eich ardal i wneud yr un peth.
  • Digwyddiadau: Cynnal digwyddiadau yn y gymuned yn y cyfnod cyn Awr Ddaear ac ar y diwrnod ei hun i gael pobl i gymryd rhan. Gallai hyn gynnwys unrhyw beth o drefnu cinio yng ngolau canhwyllau yn lleol i gynnal digwyddiad bachu cariad yn y tywyllwch.
  • Hyrwyddo: Dangos cefnogaeth i Awr Ddaear trwy rannu ar eich sianelau cyfryngau cymdeithasol a dechrau sgyrsiau gyda’ch ffrindiau a’ch teulu ynglŷn â chyflwr natur yng Nghymru. Yr hashnodau i’w defnyddio ar y noson yw #EarthHourWales ac #AwrDdaear.

Ni yw’r genhedlaeth gyntaf sy’n gwybod ein bod ni’n dinistrio’r byd ac mae’n bosibl mai ni yw’r genhedlaeth olaf a all wneud unrhyw beth yn ei gylch. Rhaid inni weithredu yn awr i ddadwneud y difrod ac adfer natur. Mae’r atebion gennym ni, y cwbl mae ei angen yw i’n lleisiau gael eu clywed.

 

Gwnewch yn siŵr bod eich llais chi yn cael eu clywed; ymunwch â ni ar gyfer #AwrDdaear

Am fwy o wybodaeth ar sut gallech chi sicrhau bod natur yn ffynnu, ewch i’n wefan www.wwf.org.uk/awrddaear a dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol.         Facebook: @wwfcymruwales                Twitter ac Instagram: @wwfcymru