Sut i ddod yn Gyllidwr Cefnogi Cyflog Byw

Sut i ddod yn Gyllidwr Cefnogi Cyflog Byw

Ar y 19eg o Chwefror 2019, Cynhaliodd Cynnal Cymru gweminar o’r enw; Gallech chi helpu Cymru i ddod yn genedl Gyflog Byw?

Roedd pwrpas y gweminar cyflwyno’r Cynllun Cyllidwr Cefnogi Cyflog Byw – cynllun lle mae cyllidwyr a chomisiynwyr yn gallu gwneud ymrwymiad cyhoeddus i gefnogi talu’r cyflog byw a swyddi sydd yn cael eu hariannu ganddynt.

Y llynedd, cyhoeddodd y Living Wage Foundation yr adroddiad cyntaf erioed o Gyflog Isel yn y Sector Elusennol. Canfu fod 26.2% o bobl yn y sector elusennol yn cael eu talu lai na’r Cyflog Byw – sy’n fwy na chyfradd gyfartalog sectorau eraill yn y Deyrnas Unedig, sef 22%. O fewn hyn, mae menywod, pobl ifanc, gweithwyr rhan amser a gweithwyr BAME yn teimlo’r effaith yn fwy nag eraill. Awgryma’r adroddiad na ellir datrys problem cyflog isel heb ddylanwadu ar y mudiadau sy’n aml â phŵer dros incwm elusennau – sef cyllidwyr a chomisiynwyr.

Cyflwynodd y weminar y cynllun a’i nodau, adnabod y camau angenrheidiol i gael eich achrediad a sôn am y gefnogaeth sydd ar gael oddi wrth Gynnal Cymru a’r Sefydliad Cyflog Byw yn ystod pob rhan o’r proses.

Mae hefyd, cefnogaeth ychwanegol i sefydliadau yn ardal Caerdydd sydd eisiau achredu. Bydd Cyngor Caerdydd yn talu ffioedd am dair blynedd os ydych chi’n achredu cyn 31ain o Fawrth 2019. Rydych chi’n gallu darllen am y cynllun ad-daliadau yma. 

Rydych chi hefyd yn gallu gwrando ar y webinar llawn.