Enillwyr Gynau Gwyrdd yn ymuno â Cynnal Cymru

Enillwyr Gynau Gwyrdd yn ymuno â Cynnal Cymru

Mae  Cynnal Cymru wrth eu bodd i groesawu Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD) fel aelodau newydd yn dilyn eu llwyddiant yng Ngwobrau Gynau Gwyrdd 2015.

Mae Dr Jane Davidson, Cyfarwyddwr Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithlonrwydd Adnoddau (INSPIRE), wedi gwneud cynaliadwyedd yn rhan annatod o  weithgareddau’r Brifysgol a gafodd gydnabyddiaeth drwy ennill nifer o wobrau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf; yn fwy diweddar fel ‘Newydd-ddyfodiad Gorau’r Brifysgol’ a Gwobr Gynau Gwyrdd am Arweinyddiaeth.

Cyn ymuno â’r Brifysgol, yr oedd Jane yn Weinidog Amgylchedd a Chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru ac yn weithgar yn y broses o wneud datblygu cynaliadwy’n brif egwyddor drefniadol; yr oedd ei phortffolio’n cynnws cyflwyno tâl o 5c am fagiau siopa a sefydlu Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd. Fel aelod dylanwadol o’r Blaid Lafur cyn etholiadau diwethaf Cynulliad Cymru, sicrhaodd Jane ychwanegiad y Bil Datblygu Cynaliadwy (fel yr oedd yr adeg honno) at faniffesto’r Blaid Lafur, sydd ers hynny wedi dod yn Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac a ddaw i rym yn Ebrill 2016.

Cyn penodiad Jane Davidson fel Dirprwy Is-ganghellor yn 2011, nid oedd cynaliadwyedd erioed wedi bod yn rhan o hanes UWTSD. Yn yr amser byr ers hynny mae INSPIRE wedi ennill Gwobr y Guardian am Gynaliadwyedd mewn Addysg Uwch yn 2013,  Safon Aur Arlwyo Cymdeithas y Pridd am ei gefnogaeth i gynhyrchwyr lleol yn 2014 ac yn 2015 esgynnodd UWTSD o fod yn rhif 113 i fod yn rhif 8 yn y DU a’r 1af yng Nghymru yn y People and Planet University League.

Yn yr ychydig wythnosau diwethaf mae Jane Davidson wedi casglu’r Wobr Arweinyddiaeth yng Ngwobrau Gynau Gwyrdd Cymdeithas Amgylcheddol Prifysgolion a Cholegau (EUAC) am sefydlu’r prosiect INSPIRE sydd wedi gosod cynaliadwyedd yng nghanol darpariaeth y Brifysgol, yn ei chwricwlwm, campysau, cymunedau a diwylliant.

Mae Cynnal Cymru wedi gweithio’n agos gyda Jane yn y blynyddoedd diwethaf, ac yn falch i groesawu UWSTD fel ein haelod diweddaraf. Gobeithiwn y bydd hyn yn arwain at fwy o gydweithrediad ac edrychwn ymlaen at rannu enghreifftiau da ymarferol UWSTD gyda’n haelodau drwy Gymru gyfan.