Cronfa

Cronfa newydd, gyffrous

Mae Cynnal Cymru yn lansio Cronfa unigryw Cynnal Cymru.

Bydd y Gronfa yn Gronfa waddodol wariadwy a fydd yn denu rhoddion oddi wrth unrhyw unigolyn neu sefydliad sydd â gweledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy.

Bydd Cynnal Cymru yn cyfrannu 10% o’i warged i’r Gronfa, yn ogystal â 10% o refeniw’r gwasanaethau a ddarperir; mae hwn yn rhoi sicrwydd mawr i unrhyw un sy’n ymgysylltu â Cynnal Cymru.

Mae llawer o ffyrdd i gymryd rhan:

  • Rhoddion unigol
  • Rhoddion sefydliadol
  • Digwyddiadau codi arian
  • Rhoddi wrth ennill (GAYE)
  • Dyngarwch cyffredinol
  • Cymynroddion

Nod Cronfa Cynnal Cymru yw sefydlu Clwb 1%, a fydd yn galluogi unrhyw sefydliad er elw fod yn aelod trwy roddi 1% o’u helw i’r Gronfa.

Rhoddi wrth Ennill (GAYE)

Gall unrhyw unigolyn wneud cyfraniad o’i gyflog neu bensiwn trwy gynllun GAYE, os yw’r cyflogwr yn cynnal cynllun Rhoddi trwy’r Gyflogres, sy’n effeithlon o ran y dreth ac yn cael ei gefnogi’n llwyr gan CThEM.

Cysylltwch â Fund@cynnalcymru.com i gael mwy o fanylion.

Gallwch roddi trwy ein tudalen ‘My Donate’.