Cyfle Cyffroes yn Cynnal Cymru

Cyfle Cyffroes yn Cynnal Cymru

Rydym yn recriwtio. Rydym yn chwilio am Weinyddydd Prosiectau a Digwyddiadau i ymuno â’n tîm bychan i redeg nifer o weithgareddau, a chydlynu swyddogaeth ysgrifenyddiaeth.

O’n swyddfa ym Mae Caerdydd rydym yn rhedeg nifer o brosiectau ar gyfer ein haelodau, gan gynnwys Dŵr Cymru Welsh Water, Living Wage Foundation, Stadiwm Principality a Chyngor Caerdydd.

Dyma amser cyffrous i ymuno â ni!

Disgrifiad Swydd Gweinyddydd Prosiectau a Digwyddiadau

CAIS AM GYFLOGAETH / APPLICATION FOR EMPLOYMENT

Gwybodaeth Bersonol a Data Cyfleoedd Cyfartal

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 15 Ionawr 2018 (6yp)

Cyfweliad: 18 Ionawr 2018.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Lynsey Jackson, Rheolydd Marchnata,
Lynsey@cynnalcymru.com