Cyfle Swydd | Swyddog Gweinyddol Cynnal Cymru (Cofnod Mamolaeth)

Cyfle Swydd | Swyddog Gweinyddol Cynnal Cymru (Cofnod Mamolaeth)

Swyddog Gweinyddol Cynnal Cymru (Cofnod Mamolaeth)

£20-24k pro rata, 30awr, Gweithio’n hyblyg 

Nodwch fod y dyddiad cau am y rôl wedi cael ei hymestyn ac rydyn ni wedi diweddaru’r fanyleb swydd

Ydych chi’n dwlu ar weinyddiaeth?

A allech chi’n helpu ni i wneud mwy i Gymru gynaliadwy?

Rydyn ni’n rhwydwaith datblygiad cynaliadwy Cymru ac yn cynnal rhaglen brysur o brosiectau a digwyddiadau ar gyfer ein haelodau a chymuned ehangach.

Rydyn ni’n chwilio am ymgeisydd gyda sgiliau trefnu a TG da sy’n fodlon i ddysgu prosesau newydd gyda sylw at fanylion a gyda phrofiad o drefnu cyfarfodydd a digwyddiadau gan gynnwys cymryd cofnodion.

Mae’r rôl yn cynnwys cefnogi”r tîm gydag amrywiaeth o brosiectau a digwyddiadau cyffroes, darparu cefnogaeth am ein Gwobrau Academi Cynaliadwy flynyddol ac yn rheoli’r proses achredu dyddiol am y Cyflog Byw yng Nghymru.

Yn ychwanegol at eich cyfrifoldebau gweinyddol, bydd y cyfle i dyfu’r rôl ac adeiladu profiad o fewn meysydd gwahanol trwy gefnogi’r arweinwyr marchnata, hyfforddiant a pholisi ar y tîm.

Rydyn ni’n croesawu siaradwyr Cymraeg o bob lefel ac yn ymdrechu i fod mor ddwyieithog â phosib o fewn ein gweithgareddau dyddiol

Rydyn ni’n dîm bach a deinamig gyda Chynaliadwyedd yn ein gyrru. Mae’r rôl yn gam wych mewn i’r sector yng Nghymru ac yn gallu cynnig profiad gweinyddol amrywiol gyda’r cyfle i chwarae rhan mewn pennod newydd a chyffroes i Gynnal Cymru.

 

Teitl y Swydd: Swyddog Gweinyddol (Cyfnod Mamolaeth 1 flwyddyn)

Cyflog: £20,000 – £24,000 pro rata

Oriau: 30 awr yr wythnos (gweithio’n hyblyg*)

Contract:  contract am 12 mis

Dyddiad Dechrau: Mehefin/Gorffennaf 2019

Lleoliad: Tŷ Baltic, Sgwâr Mownt Stuart, Bae Caerdydd CF10 5FH

Rheolaeth Llinell: Rheolwr Marchnata

*Mae’r tîm i gyd yn gweithio wythnos hyblyg am 4 dydd yr wythnos (30 awr fel arfer Dydd Llun-Iau)

Lawrlwytho:

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person Swyddog Gweinyddol

Ffurflen Cais

Ffurfflen Cyfleoedd Cyfartal

 

Dyddiad Cau: Dydd Llun 7fed Mehefin (canol dydd)

Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Llun 17eg Mehefin 

 

Anfonwch eich cais at recruitment@cynnalcymru.com

 


Dim Asiantaethau

Ni dderbynnir CV