28 Mawrth | WWF: Aer Ddaear Cymru

28 Mawrth | WWF: Aer Ddaear Cymru

Mae’n bryd sefyll mewn undod â chymunedau dros ledled y byd wrth i Awr Ddaear ddychwelyd ar ddydd Sadwrn yr 28ain o Fawrth rhwng 8:30 a 9:30yh.

Bydd tirnodau eiconig, busnesau a chymunedau ar draws Cymru yn diffodd eu goleuadau fel galwad i ailgysylltu â natur a chodi ymwybyddiaeth o’r materion mae ein planed yn eu hwynebu. Ymunwch â ni trwy ddiffodd eich goleuadau gartref, cymryd rhan mewn digwyddiad lleol, neu drefnu digwyddiad eich hun.

Gwelir mwy o wybodaeth am ddiffodd am eich byd yma: www.wwf.org.uk/awrddaear