15 Rhagfyr | Diodydd Gwyrdd y Nadolig

15 Rhagfyr | Diodydd Gwyrdd y Nadolig

Ar Rhagfyr 15fed, mae Cynnal Cymru, mewn partneriaeth â Renewable UK Cymru a Arup, yn cynnal Ddiodydd Gwyrdd y Nadolig i ddwyn at ei gilydd unigolion a sefydliadau led-led Cymru. Mae hwn yn gyfle cyffrous i glywed am ddatblygiadau newydd, i gwrdd â chydweithwyr, tra’n mwynhau swyddfa bendigedig Arup.

Bydd y digwyddiad sy’n rhedeg o 17.30 – 19.30 yn achlysur rhwydweithio rhyfeddol ar gyfer y trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Gall aelodau o Cynnal Cymru a Renewable UK Cymru brynu tocynnau am bris disgownt o £9.99 tra bo’r rhai nad ydynt yn aelodau’n talu £14.99. Mae’r pris yn cynnwys diodydd a danteithion carbon-isel, wedi eu cyfrannu gan ‘Cater Nature’ mawr ei barch.

Archebwch Docynnau

christmas Green-Drinks-logos