Cyflawni’r Fargen Dinas a datblygu’r Uwch Ranbarth Caerdydd

Cyflawni’r Fargen Dinas a datblygu’r Uwch Ranbarth Caerdydd

Bydd ei gynhadledd yn gyfle amserol i drafod y Fargen Dinas Caerdydd arfaethedig a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gefnogir gan Lywodraeth y DU yn San Steffan.

Gwestai Gwadd : Y Cynghorydd Phil Bale , Arweinydd , Cyngor Caerdydd