Archive for the ‘’ Category

Cenin Group

Darnau ar Arloesedd: Sut mae Grŵp Cenin yn harneisio adnoddau naturiol i ddatblygu technolegau arloesol #SWS16

Yn y cyfnod yn arwain i fyny at Uwchgynhadledd Cynnal Cymru ar Arloesedd Busnes ar gyfer Economi Cynaliadwy ar 21 Ebrill yng Nghaerdydd, byddwn yn arddangos cyfres o ddarnau arloesol, gan ganolbwyntio ar Gymru. Cenin Group Sefydlwyd Grŵp Cenin ar gyfer datblygu technolegau arloesol. Mae ein technoleg a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Caerdydd, yn defnyddio technegau dadansoddol […]

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Prosiect Adfer Mawndiroedd Eryri a Hiraethog

Ffurfiwyd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn 1951, y trydydd mewn maint o’r 15 Parc Cenedlaethol yn y DU a’r Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru. Nod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw diogelu a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; hybu cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig, a meithrin budd economaidd […]

Y Pelican nappiCycle in action

Aelodau Cynnal Cymru’n gweithio gyda’i gilydd ‘Tuag at Gymru Ddiwastraff’

Menter Gymreig arloesol yn gweithio tuag at Gymru Ddiwastraff yw NaturalUK, un o aelodau Cynnal Cymru-Sustain Wales. Fel y cwmni annibynnol mwyaf yng Nghymru i ddarparu gwasanaethau stafell-olchi a chasglu gwastraff clinigol, mae NaturalUK wedi cyflwyno gwasanaeth cyflawn ailgylchu clytiau babanod, ‘nappiCycle’, ac wedi creu partneriaeth gydag un o aelodau arall Cynnal Cymru, Meithrinfa y […]