Cyflog Byw Gwirioneddol Cynllun Cymorth Achrededig

Cyflog Byw Gwirioneddol Cynllun Cymorth Achrededig

Uchelgais Cyngor Caerdydd yw gwneud Caerdydd yn ‘Ddinas Cyflog Byw’. Credwn fod talu’r Cyflog Byw ‘go iawn’ yn ddangosydd allweddol o ymrwymiad cyflogwr i arferion gwaith teg.

Mae’r Cyngor yn cynnig talu hyd at 3 blynedd o ffioedd achredu ar gyfer sefydliadau sydd â hyd at 250 o gyflogeion sy’n dod yn Gyflogwyr Cyflog Byw Achrededig cyn 31 Mawrth 2019.

Cynnig untro yw’r cynnig hwn am gymorth ariannol ac fe’i dyfernir ar sail y cyntaf i’r felin.

£720 yw’r mwyafswm y gellir ei roi, yn dibynnu ar faint y sefydliad.

Mae rhagor o wybodaeth yn y daflen sydd wedi ei hamgáu ac mae’n egluro pwy sy’n gymwys.