Cymorth Rhodd

Fel elusen, gallwn hawlio Cymorth Rhodd ar eich aelodaeth os ydych yn drethdalwr yn y DU.

Mae Cymorth Rhodd yn codi mwy o gyllid ar gyfer Cynnal Cymru heb gostio ceiniog yn fwy i chi. Os ydych yn drethdalwr yn y DU, gallwn adennill y dreth ar eich tanysgrifiadau aelodaeth a rhoddion.

Am bob £1 rydych yn ei rhoi, gallwn hawlio 25c bellach gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Gallech roi £6.00 ychwanegol i Cynnal Cymru heb unrhyw gost ychwanegol i chi eich hun. Y cyfan rydym ei angen yw i chi dicio’r blwch isod.

Rwy’n dymuno i Cynnal Cymru adennill y dreth ar unrhyw roddion neu danysgrifiadau aelodaeth cymwys rwyf eisoes wedi’u gwneud neu a fyddaf yn eu gwneud hyd nes y clywir yn wahanol. Rwy’n cadarnhau fy mod yn talu o leiaf gymaint o dreth incwm neu dreth enillion cyfalaf y DU ag y bydd yn cael ei adennill gan bob elusen* ar fy rhoddion ym mhob blwyddyn dreth (sef 25c am bob £1 a gyfrannwch, ar hyn o bryd). *Gan gynnwys Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol; noder nad yw trethi eraill fel y dreth gyngor a TAW yn gymwys.