Amdanom ni

Amdanom ni

Cynnal Cymru – Sustain Wales yw’r sefydliad sy’n arwain y maes mewn datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw cyflwyno Cymru fel y Genedl Gynaliadwy gyntaf. Rydym yn cefnogi talentau, sgiliau ac arloesedd ein pobl drwy ein gwasanaethau cynghori, ein digwyddiadau a’n hyfforddiant, ac yn cynorthwyo sefydliadau a busnesau yng Nghymru i gyflawni datblygu cynaliadwy.
Rydym yn sefydliad seiliedig ar aelodaeth – ymhlith ein haelodau mae busnesau, sefydliadau’r trydydd sector ac unigolion sy’n cyflawni gwasanaethau cynaliadwyedd neu sy’n gwneud eu gorau i weithredu mewn dull mwy cynaliadwy. Dewch yn aelod o Cynnal Cymru heddiw.

Mae ffocws cyffredinol Cynnal Cymru ar ddatblygu a hybu cymdeithas gynaliadwy, effeithlon mewn adnoddau ac isel mewn carbon drwy ymgysylltu â mentrau, y trydydd sector a chymunedau. Rydym yn dwyn at ei gilydd sefydliadau cenedlaethol o bob rhan o Gymru i helpu ei gilydd i ddatblygu gwasanaethau a gweithrediadau mwy cynaliadwy. Mae Cynnal Cymru’n darparu gwasanaethau o safon uchel i sefydliadau i’w gwneud yn fwy Cynaliadwy –mae’r rhain yn dod o dan Cyswllt Cynnal a Cynghori Cynnal.

Cred Cynnal Cymru bod topograffeg a strwythur cymdeithasol Cymru’n ei gwneud yn fan delfrydol i brofi syniadau a chreu cymunedau arloesol cynaliadwy. Ein cenhadaeth yw gwneud i hynny ddigwydd.