9 November | Introbiz Expo launch new Sustainability Zone

9 November | Introbiz Expo launch new Sustainability Zone

Eleni, mae Cynnal Cymru’n falch i gefnogi’r parth cynaliadwyedd newydd yn yr Introbiz Expo ar Dachwedd 9fed yn yr arena Motorpoint.

Mae’r Introbiz Expo yn cael ei mynychu gan filoedd o fusnesau, areithwyr cyweirnod, noddwyr ac arddangoswyr, sy’n darparu cyfle ardderchog i rwydweithio a chwrdd â chleientiaid newydd.

Yng nghanol y parth cynaliadwyedd, bydd Cynnal Cymru yn darparu cyfleoedd i gysylltu, cydweithio a rhannu gwybodaeth trwy’r dydd yn yr Hwb Cyswllt Cynnal.

 

Cynnal Connect Hub

Trwy gydol y dydd bydd cyfleoedd i ymweld â’r Hwb, cwrdd ag arbenigwyr cynaliadwyedd, a mynychu ein seminarau ‘byrion arloesedd’ sydd yn mynd ymlaen trwy’r dydd.

 

Stondinau a chfleoedd hyrwyddol i’ch sefydliad

O fewn y parth cynaliadwyedd bydd gyda ni stondinau o ddau wahanol faint i fod yn addas i bob math o gyllideb a busnes ar gael. Hefyd, bydd gyda ni gwagleoedd hysbysebion hyrwyddol lle gallai’ch sefydliad fod yn cael sylw yn ein neuadd o enwogrwydd y byrion Arloesedd.

Os hoffech arddangos yn y parth cynaliadwyedd, gan gynnwys slot 15 munud i siarad neu hoffech ddarganfod rhagor am ein cyfleoedd hyrwyddol, Cysylltwch os gwelwch yn dda.

Gostyngiadau ar gael i aelodau Cynnal Cymru.