12 Gorffennaf | Cymru Glyfrach: Defnyddwyr ynni y dyfodol

12 Gorffennaf | Cymru Glyfrach: Defnyddwyr ynni y dyfodol

Hoffai Ynni Clyfar GB eich gwahodd i’r Senedd ddydd Mercher 12fed o Fehefin am 12yp ar gyfer derbyniad amser cinio a noddir gan Llyr Gruffydd AC.

Ymunwch â ni, Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a sefydliadau blaenllaw yn y sector i drafod y dechnoleg arloesol bresennol yn y farchnad a’r datblygiadau ar gyfer defnyddwyr ynni y dyfodol.

Darperir cinio bwffe ynghyd â chyfle i weld stondinau gwybodaeth fydd yn arddangos technoleg flaenllaw yn y sector ynni.

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond mae tocynnau’n gyfyngedig – archebwch eich tocyn nawr.

Dyddiad ac Amser: Dydd Mercher 12eg o Orfennaf, 12:00-13:30

Lleoliad: Senedd, Yr Oriel, Bae Caerdydd, CF99 1NA