Dosbarth Meistr ar Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol

Training-images

A yw eich busnes, elusen neu sefydliad yn cydweithio mewn partneriaeth â’r sector cyhoeddus ?
A ydych yn ymateb i dendrau caffael yn y sector cyhoeddus?

Mae dau ddarn o ddeddfwriaeth – Bydd Lles Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Deddf LlCD) a Deddf yr Amgylchedd yn cael effaith fawr ar economi Cymru .

Rydym yn cynnal seminarau yng Nghaerdydd ( mannau eraill trwy drefniant ) y dydd Gwener cyntaf a’r trydydd o bob mis 10 y bore i 12pm i helpu pobl dadansoddi goblygiadau ar gyfer eu sefydliadau a busnesau . ARCHEBU

Bydd y seminar rhyngweithiol yn canolbwyntio ar y canlynol :

  • Cefndir a chyd-destun i’r Deddfau WFG a’r Amgylchedd
  • Beth mae’r ddeddfwriaeth yn ceisio ei gyflawni
  • Sut y gallai eich sefydliad yn gweithio tuag at weithredu Nodau Cenedlaethol Lles
  • Sut i ddechrau adrodd yr hyn yr ydych yn ei wneud yng nghyd-destun nodau a sut y bydd yn gwneud hynny o fudd i’ch sefydliad
  • Yr hyn y mae’r ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol gan Gyrff Gwasanaethau Cyhoeddus a sut y gallai hyn effeithio ar y sectorau preifat , cymdeithasol a gwirfoddol
  • Beth mae’r ddeddfwriaeth yn ei olygu i Gymru , ar gyfer busnes yng Nghymru ac ar gyfer gwneud busnes gyda Chymru

    Archebwch Le Yma