Seren rygbi rhyngwladol i agor Gwobrau cyntaf

Gwobrau Cynnal Cymru Sustain Wales Awards

Seren rygbi rhyngwladol i agor Gwobrau cyntaf

Rydym yn falch i ddatgan bod Hallam Amos, chwaraewr rhyngwladol undeb rygbi Cymru sydd hefyd yn chwarae i Ddreigiau Gwent Casnewydd yn ymuno â Gwobrau Cynnal Cymru ar 19eg Tachwedd am 6.30pm.

Ym Medi, dewiswyd Hallam i chwarae yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2015.

Gyda diddordeb mawr mewn cynaliadwyedd a’r manteision a fedr chwaraeon eu dwyn i gymdeithas, teimlwn fod Hallam yn westai addas i agor y seremoni. Mae diwylliant yn rhan bwysig o gynaliadwyedd ac yng Nghymru mae chwaraeon yn rhan bwysig o’n diwylliant –rygbi yn arbennig. Rydym yn falch iawn i gael Stadiwm Mileniwm Cymru fel Noddwr a hefyd fel un a gyrhaeddodd y rhestr derfynol yng Ngwobrau Cynnal Cymru.

Yn 2012 dyfarnwyd ISO20121 i’r Stadiwm, sef y Safon Ryngwladol ar gyfer Digwyddiadau Cynaliadwy wrth iddynt baratoi ar gyfer y Campau Olympaidd. Mae Hallam yn cefnogi’r cyswllt rhwng y Stadiwm, Undeb Rygbi Cymru a Cynnal Cymru – Sustain Wales a dywedodd:
“Rydw i’n falch i gynrychioli agwedd ddiwylliannol cynaliadwyedd yng Ngwobrau Cynnal Cymru’r wythnos nesaf. Mae’n rhaid i genedl gynaliadwy edrych tu hwnt i ystyriaethau amgylcheddol yn unig a chynnwys diwylliant, yr economi a chymdeithas yn ei holl ragolwg. Mae Chwaraeon yn chwarae rhan fawr wrth ddiffinio Cymru ac os ydyw hon yn mynd i fod yn genedl gynaliadwy mae angen i ni sicrhau bod chwaraeon yn eu hanfod yn gweithredu fel rôl-fodel.