Bwrsari Chwarae Teg – ceisiadau nawr ar agor!

Bwrsari Chwarae Teg – ceisiadau nawr ar agor!

Mae dau fwrsari ar gael – hyd at £500 yr un.

Ffynnu.
Mae’r bwrsari Ffynnu ar gyfer busnes a reolir gan fenyw er mwyn prynu offer i ehangu ei menter.

Gall fod yn unrhyw beth o ddetholiad o offer llaw ar gyfer y gweithdy, troell crochenydd ar gyfer y sied neu ei roi tuag at brynu camper-van glasurol er mwyn teithio i wyliau bwyd mewn steil a chodi stondin yno!
Bydd enillydd y fwrsariaeth yn cael ei ddyfarnu hyd at £500, er mwyn helpu i brynu offer.

Mae ceisiadau nawr ar agor a’r dyddiad cau yw 5yp Gwener, Mehefin 17, 2016.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais a meini prawf ar gyfer y Bwrsari ‘Ffynnu’ yma.

 

Cyflawni.
Mae’r bwrsari Cyflawni ar gyfer menyw sy’n ystyried dilyn cwrs addysgol er mwyn datblygu ei gyrfa.

Waeth a yw’r cwrs yn un ffurfiol fel cwrs TGAU, Lefel A, neu NVQ neu’n fwy penodol i’ch gyrfa, gallwch chi ymgeisio am y bwrsari Cyflawni.

Bydd enillydd y fwrsariaeth yn cael ei ddarparu hyd at £ 500 i’w roi tuag at gwrs o’ch dewis.

Mae ceisiadau nawr ar agor a’r dyddiad cau yw 5yp Gwener, Mehefin 17, 2016.

Lawlwythwch y Ffurflen Gais a meini prawf ar gyfer y Bwrsari ‘Cyflawni’ yma.