Hyfforddiant

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch neu os hoffech drafod eich anghenion hyfforddi a datblygu proffesiynol, cysylltwch â Rhodri Thomas, Rheolwr Hyfforddiant, trwy anfon neges e-bost at training@cynnalcymru.com neu ffonio 029 20 192021