Diwrnod Gwyrdd

Diwrnod Gwyrdd

Ar Ddydd Gwener 21ain Mehefin 2019, bydd yr elusen newid hinsawdd Maint Cymru’n rhedeg ei ymgyrch blaenorol, Y Diwrnod Gwyrdd. Diwrnod i ddod a phobl Cymru’n agos fel cydweithwyr, cymdogion, a ffrindiau i gael hwyl, gwisgo’n wyrdd ac i godi arian am brosiectau coedwigoedd trofannol Maint Cymru.

Wrth aros yr un mor hwylus, grymus a gweithredol ag erioed, does dim amser mor bwysig erioed ‘di bodoli i weithredu ar gyfer ein planed, felly eleni bydd Maint Cymru’n ffocysu ar y newidiadau amgylcheddol gall pobl a mudiadau ar draws Cymru gwneud nawr i leihau eu hôl traed carbon.

Felly, ydych chi am gymryd rhan yn Sialens Y Diwrnod Gwyrdd ac addo i dorri’ch ôl traed carbon? Gan ddefnyddio’r cyfrifiannell ôl traed carbon hawdd yma – footprint.wwf.org.uk/# – mae’n ffordd gyflym a hawdd i fesur eich ôl traed. Mae’n helpu hefyd i ddeall pa agweddau o’ch ffordd o fyw sy’n niweidiol ac sydd angen newid. Bydd Maint Cymru’n rhannu llwyth o awgrymiadau am sut gallech leihau’ch ôl traed carbon trwy Fehefin! Gwnewch yr addewid yma: sizeofwales.org.uk/ggd.

Mae Maint Cymru am weld cymaint o bobl a mudiadau’n cymryd rhan ac yn gweithredu ag sy’n bosib. Felly, os gwelwch yn dda, gwnewch yr addewid, codwch arian, rhannwch ac EWCH YN WYRDD.

Dau amcan syml sydd gan Faint Cymru – i leihau allyriadau carbon trwy amddiffyn ac adfer coedwigoedd trofannol; ac i godi ymwybyddiaeth ynglŷn ag effaith newid hinsawdd yng Nghymru trwy Raglen Addysg ardderchog ac ymgyrchoedd megis Y Diwrnod Gwyrdd.

Bydd pob rhodd trwy gydol Y Diwrnod Gwyrdd yn cael ei ddyblu! Mae mwy o wybodaeth ar gael fan yma: www.sizeofwales.org.uk/gogreenday.