Posts Tagged ‘Well-being of Future Generations Act’

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru’n cychwyn ar ei swydd

Ar ddydd Llun (1af Chwefror) bydd Sophie Howe yn cychwyn ar ei swydd fel Comisiynydd  Cenedlaethau’r Dyfodol statudol cyntaf Cymru. Mae sefydlu’r Comisiynydd, un o’r cyntaf yn y byd, yn dilyn pasio’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru llynedd. Dywedodd Sophie Howe “I mi, mae’n gyfle neilltuol o gyffrous, ac ychydig yn frawychus. […]