Posts Tagged ‘Wales’

9 November | Introbiz Expo launch new Sustainability Zone

Eleni, mae Cynnal Cymru’n falch i gefnogi’r parth cynaliadwyedd newydd yn yr Introbiz Expo ar Dachwedd 9fed yn yr arena Motorpoint. Mae’r Introbiz Expo yn cael ei mynychu gan filoedd o fusnesau, areithwyr cyweirnod, noddwyr ac arddangoswyr, sy’n darparu cyfle ardderchog i rwydweithio a chwrdd â chleientiaid newydd. Yng nghanol y parth cynaliadwyedd, bydd Cynnal […]

Halen Mon

Sut mae halen môn yn cyfuno crefft draddodiadol a thechnoleg arloesol

Mae Halen Môn, Cwmni Anglesey Sea Salt, yn cynhyrchu creision halen organig o ansawdd da drwy ddefnyddio hen grefft draddodiadol gan gyfuno cynaeafu â llaw a thechnoleg arloesol newydd sbon. Y canlyniad? Cynnyrch a fedr eistedd ymhlith y mawrion yn cynnwys Shampaen, Ham Parma a Phastai Porc Melton Mowbray. Mae halen môr Halen Môn yn […]

Darnau ar Arloesedd: Dylunio Cryd i Gryd #SWS16

Yn y cyfnod yn arwain i fyny at Uwchgynhadledd Cynnal Cymru ar Arloesedd Busnes ar gyfer Economi Cynaliadwy ar 21 Ebrill yng Nghaerdydd, byddwn yn  arddangos cyfres o ddarnau ar arloesedd, gan ganolbwyntio ar Gymru. Cwmni dylunio a gweithgynhyrchu dodrefn yw Orangebox a chynaladwyedd yn rhan hanfodol o’i weithgareddau. Wedi ei leoli tu allan i […]