Posts Tagged ‘Hyfforddiant’

A Allwn ni Beiriannu ein Ffordd i Ddyfodol Cynaliadwy?

Yn ddiweddar, gwahoddwyd ein Rheolwr Hyfforddi, Rhodri Thomas, i gyflwyno sgwrs i Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Sifil. Fe wnaeth droi’r ddarlith, “A allwn ni beiriannu ein ffordd i ddyfodol cynaliadwy?”, a’i defnyddio i archwilio’r tensiynau rhwng beth sydd ei angen ar gymdeithas, beth mae’n meddwl y mae ei angen, cyfyngiadau amgylcheddol bodloni’r anghenion hyn, a […]

Llwyddiant Hyfforddiant Pwrpasol

Yn dilyn sesiwn hynod lwyddiannus gyda Chriced Morgannwg yn ddiweddar, mae gennym ragor o hyfforddiant pwrpasol wedi ei drefnu drwy gydol Ebrill a Mai yn ogystal â lansiad cwrs Arweinyddiaeth Busnes ar gyfer Datblygu Cynaliadwy wedi ei achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae’r cwrs yn cychwyn yr wythnos hon a bydd hefyd yn cael ei […]