Posts Tagged ‘Cynaliadwyedd’

Cyfle Cyffroes yn Cynnal Cymru

Rydym yn recriwtio. Rydym yn chwilio am Weinyddydd Prosiectau a Digwyddiadau i ymuno â’n tîm bychan i redeg nifer o weithgareddau, a chydlynu swyddogaeth ysgrifenyddiaeth. O’n swyddfa ym Mae Caerdydd rydym yn rhedeg nifer o brosiectau ar gyfer ein haelodau, gan gynnwys Dŵr Cymru Welsh Water, Living Wage Foundation, Stadiwm Principality a Chyngor Caerdydd. Dyma […]

Bwyd a Diod Gogledd Cymru yn mynd yn wyrdd gyda Cynnal Cymru

Mae pobl o’r sector bwyd a diod ffynnianus yng ngogledd Cymru, sector sy’n ehangu ac yn bwysig i’r economi leol, yn dod at eu gilydd ar ddydd Mercher 5 Gorffennaf, 2017 ym Mhrifysgol Bangor am y tro cyntaf mewn ‘digwyddiad dysgu a rhwydweithio’ gan Cynnal Cymru. Am y tro cyntaf erioed, y bydd pobl o’r […]