Posts Tagged ‘Arweinyddiaeth’

Llwyddiant Hyfforddiant Pwrpasol

Yn dilyn sesiwn hynod lwyddiannus gyda Chriced Morgannwg yn ddiweddar, mae gennym ragor o hyfforddiant pwrpasol wedi ei drefnu drwy gydol Ebrill a Mai yn ogystal â lansiad cwrs Arweinyddiaeth Busnes ar gyfer Datblygu Cynaliadwy wedi ei achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae’r cwrs yn cychwyn yr wythnos hon a bydd hefyd yn cael ei […]