Posts Tagged ‘’

Croeso i Wales and West Utilities – ein 100fed aelod!

Llongyfarchiadau i Wales & West Utilites am ddod yn 100fed aelod Cynnal Cymru! Ers i ni lansio’n haelodaeth nôl yn Ionawr 2015 rydym wedi mwynhau gweithio gyda chymaint o sefydliadau arloesol, cyffrous ar draws Cymru sydd wedi ymuno fel aelodau. Y mis hwn rydym wrth ein bod i ddatgan bod Wales & West Utilities a […]

Gweminarau rhad ac am ddim i helpu busnesau a sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru i leihau costau a dod yn fwy effeithlon o ran adnoddau

Bydd Cymru Effeithlon yn cynnal cyfres o weminarau rhad ac am ddim, ar amrywiaeth o bynciau sy’n gysylltiedig ag effeithlonrwydd adnoddau. Gallai eich busnes neu sefydliad y sector cyhoeddus leihau ei gostau trwy ddefnyddio llai o ynni a dŵr, defnyddio llai o ddeunyddiau crai, a lleihau gwastraff. Gall hyd yn oed y newidiadau lleiaf wneud […]