Lleoliad Cynaliadwy

Stadiwm Principality

Principality-Stadium

Lleoliad cenedlaethol nid-am-elw yw Stadiwm Principality sy’n hyrwyddo chwaraeon cenedlaethol ac sy’n helpu eraill i gynnal digwyddiadau. Mae Stadiwm Principality’n falch i ddweud ei fod yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu cynaliadwy yn ei holl weithgareddau. Mae’r Stadiwm wedi ennill y safon ryngwladol am ddigwyddiadau cynaliadwy (ISO20121) ac yn cynnwys gweithgareddau cynaliadwy mewn arferion gwaith o ddydd i ddydd. Cynhelir lleiafrif o bymtheg digwyddiad yn y stadiwm bob blwyddyn lle caiff y lleoliad a’r cymorth proffesiynol eu darparu am ddim. Cafodd llawer o’r gwirfoddolwyr a weithiodd yno yn ystod cwpan y byd gynnig gwaith am dâl a darparwyd nawdd i lawer o glybiau rygbi cymunedol ar draws Cymru. Wrth edrych i’r dyfodol mae gennym ysfa a dymuniad i arwain a hybu datblygu cynaliadwy yn eu holl ffurfiau ac i ddefnyddio’r lleoliad i ysbrydoli’r genedl Gymreig.

 

Tŷ Mawr Lime

Ty-Mawr-Line-Energy-House

Mae Tŷ-Mawr Lime Cyf yn arwain y farchnad yn nyluniad, gwneuthuriad a dosbarthiad deunyddiau a systemau adeiladu cyfeillgar i’r amgylchedd . Ar draws y safle mae biomas newydd a gaiff ei fwydo gan sglodion pren, ynni solar a chynaeafu dŵr glaw, a bylbiau golau LED effeithlon mewn ynni.  Mae Cychod Gwenyn wedi cael eu cyflwyno yn Safle Llangasty ac mae perllan afalau lle caiff sudd afalau ei gynhyrchu. Mae gan eu holl systemau gymwysterau amgylcheddol ardderchog ac mae’n ymgorffori elfennau naturiol ac adnewyddol, cyfeillgar i adeiladau, yr amgylchedd ac iechyd. Mae Tŷ Mawr fel sefydliad yn lleihau allyriadau carbon ac yn gwneud cartrefi’n fwy effeithlon mewn ynni, gan leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau a fyddai fel arall yn mynd i safle tirlenwi, ac yn darganfod deunydd amgen i baent a phlastr cemegol. Mae Tŷ Mawr yn defnyddio gwaith ymchwilwyr prifysgol i ddarganfod datrysiadau arloesol, gwarchod treftadaeth adeiledig hanesyddol Cymru a’r DU a darparu cyflogaeth ac addysg i’r economi gwledig yng Nghymru.

 

Venue Cymru

Venue Cymru is part of the Theatres and Conference Centre service of Conwy County Borough Council. Venue Cymru is enormously important for the local economy, generating local spend of over £20 million each year. More than 300,000 people visit each year for a broad ranging artistic programmes, encompassing dance, drama, musicals, music, pantomime and some local amateur work. The theatre offers a programme of events to increase participation in the arts, particularly by young people. Venue Cymru were passionate about reducing their carbon footprint and have since become a more sustainable venue having reduced their energy and water consumption, increased recycling and reduced their DEC score and plan to have solar PV within the next year.

 

Pleidleisiwch Nawr