Nawdd

Sustain Wales Awards

Gwobrau 2016 fydd y prif ddigwyddiad yng nghalendr Cynnal Cymru, gan ddwyn at ei gilydd dros 150 o arweinyddion busnes, arbrofwyr, arloeswyr cymunedol, addysgwyr a’u timau. Mae’n gyfle ffantastig i gysylltu, cydweithio a dathlu’r hyn a gyflawnwyd gennym ar y cyd!

Trwy noddi Gwobrau Cynnal Cymru byddwch yn dangos bod eich sefydliad yn cynorthwyo Cymru gynaliadwy, a thrwy wneud hynny byddwch yn cyrraedd cynulleidfa sy’n ymddiddori yn y ffordd yr ydych yn rhedeg eich busnes.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n noddwyr i sicrhau eu bod yn elwa i’r eithaf o’u buddsoddiad yn ein digwyddiad drwy:

 • Addasu’r pecyn nawdd i gwrdd ag amcanion ein noddwyr a sicrhau eu bod ar eu hennill fel canlyniad i’r buddsoddiad.
 • Sicrhau bod y noddwyr yn elwa o’r holl ddigwyddiadau hyrwyddo yn arwain i fyny at, ac ar ôl y digwyddiad.
 • Cyflawni profiad a fydd yn gwarantu y bydd y noddwyr yn awyddus i weithio gyda ni yn y dyfodol.

Mae ein pecynnau nawdd yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd hyrwyddo ac ymgysylltu yn cynnwys:

 • Bod yn brif siaradwr yn y seremoni Wobrwyo (Y Prif Noddwr)
 • Cysylltiad â Chategori’r Wobr a’r cyfle i gyflwyno Gwobr ar y noson (Noddwyr Categori)
 • Eich brand yn cael ei ddangos ar ein gwefan a’n cylchlythyr (sy’n cael ei anfon at dros 4000 o bobl)
 • Logo eich brand yn cael ei ddangos yn yr holl ddeunydd marchnata
 • Stori am y digwyddiad yn cael ei drydar i dros 5000 o ddilynwyr
 • Stori eich brand yn cael ei ddangos yn yr erthygl ‘Darnau Arloesol’ a gaiff ei chyhoeddi ar-lein (Prif Noddwr)
 • Cyfleoedd i rwydweithio gyda chwaraewyr allweddol o’r sectorau amgylcheddol, diwylliannol, busnes a’r gymuned.
 • Tocyn(nau) am ddim i’r digwyddiad

Yn 2015 fel rhan o’n pleidlais gyhoeddus ar-lein, derbyniasom dros 5000 o bleidleisiau a 30,000 o ymweliadau â’n tudalen ar ein gwefan yn ystod yr ymgyrch deufis.

Cysylltwch â ni i ddod i wybod mwy am ein pecynnau neilltuol, wedi eu teilwra, sydd ar gael ar gyfer eich busnes. 

Awards-Sponsors

“Congratulations to @bridgendcollege @spirotte on winning the Sustainable School/College at #TheSWAwards @OUCymru delighted to sponsor award”

Via @KevinPascoe The Open University

Noddwyr

Award-sponsor-logo-banner