Ynni Clyfar GB yn gwneud ynnin weladwy yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ynni Clyfar GB yn gwneud ynnin weladwy yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Faint o ddawnsio clocsiau y mae’n ei gymryd i bweru bwlb golau?

Mi recriwtiodd Tudur Phillips, dawnsiwr clocsiau ysgubol o Gymru a chyflwynydd ar S4C, ymwelwyr oedd yn cyrraedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru i weld faint o ynni yr oeddent yn medru ei  gynhyrchu gyda’u traed.

Roedd Tudur yn yr Eisteddfod gydag Ynni Clyfar GB, llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar, i wneud ynni’n weladwy gan ddefnyddio llwybr troed technoleg glyfar gan ddefnyddio teils cinetig, a grëwyd gan y cwmni technoleg lân Pavegen.

Trwy alluogi ymwelwyr i gynhyrchu ynni a gweld faint o funudau o ddefnyddio ynni y gall eu camau troed eu ‘pweru’, amcan Ynni Clyfar GB oedd dangos trwy ddull gweledol y rheolaeth y bydd mesuryddion clyfar yn eu darparu yn y ffordd yr ydym yn defnyddio ynni yn ein cartrefi.

Cynhyrchodd Tudur a’i ddawnswyr gwirfoddol ynni trwy ddawnsio ar y bont. Ar sgrîn fawr tu ôl iddynt hwy, datgelwyd mewn munudau ac eiliadau am faint yr oedd modd i Tudur a’i wirfoddolwyr bweru bwlb golau a gliniadur neu wefru ffôn symudol.

Bydd mesuryddion clyfar yn cael eu cynnig i bob aelwyd am ddim erbyn 2020 fel rhan o ymgyrch genedlaethol i drawsnewid y ffordd yr ydym yn prynu ac yn defnyddio ein nwy a thrydan. Bydd y dechnoleg newydd hon yn dod â biliau wedi’u hamcangyfrif i ben ac yn dangos i ni, trwy sgrîn ynni cartref syml, faint rydym yn ei wario mewn punnoedd a cheiniogau, bron mewn amser real.

Meddai Fflur Lawton, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu Cymru Ynni Clyfar GB: Roeddem yn dangos i ymwelwyr â’r Eisteddfod y gall technoleg glyfar wneud ynni’n weladwy – a’n helpu mynnu rheolaeth arno. Mae mesuryddion clyfar yn dod i bob cartref, gan roi gwybodaeth gywir a thryloywder ar yr hyn rydym yn ei wario, a thrawsnewid y ffordd yr ydym yn defnyddio nwy a thrydan yn ein cartrefi.”

Meddai Tudur Phillips: “Mae’n wych i fedru cymryd rhan mewn ymgyrch mor gyffrous, gan ei gwneud hi’n haws i bobl weld a deall eu defnydd ynni. Mae  dawnsio clocsiau’n weithgaredd ynni uchel, a gallwch weld faint o ynni rydym yn ei gynhyrchu trwy ddawnsio ar y teils.”

Meddai Prif Weithredwr a Sylfaenydd Pavegen, Laurence Kemball-Cook, dyfeisiwr y slabiau ynni: “Dyma’r tro cyntaf i ni arddangos technoleg Pavegen yng Nghymru ac rydym yn falch iawn o fod yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni. Mae data o’n teils yn galluogi ymwelwyr i weld faint o ynni y gallant ei gynhyrchu gyda’u camau traed.”