Adnoddau

Polisi Cynaliadwyedd

Un o’r ffyrdd gorau i ddangos ymrwymiad i ‘wyrddio’ eich mudiad yw drwy lunio Polisi Cynaliadwyedd a chytuno arno fel mudiad er mwyn i’ch holl aelodau o staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr ei ddeall a’i barchu.

Gwyrddio’ch Mudiad

Un o’r prif resymau dros fuddsoddi amser, egni, ac arian weithiau, i wneud eich mudiad yn effeithlon o ran ynni, yn ymwybodol o wastraff, ac yn ysgafn ei ddefnydd o adnoddau yw ei fod yn rhoi arbedion net mewn costau y gellir eu defnyddio i ariannu’ch gwasanaethau neu’ch cenhadaeth.

Canllaw i’r Trydydd Sector ar Newid Hinsawdd

Nod y canllaw hwn yw rhoi dealltwriaeth sylfaenol i chi o faterion yn ymwneud â’r hinsawdd ac o ble i gael cymorth pellach i’ch helpu i reoli’ch risgiau yn sgil yr hinsawdd a gwneud penderfyniadau gwell at newidiadau’r dyfodol.

Y Newid yn yr Hinsawdd

Y newid yn yr hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r byd. Nid problem amgylcheddol yn unig mohoni: mae yna oblygiadau ar gyfer llesiant pobl yma yng Nghymru, ac o amgylch y byd i gyd.

Solcer House

Tai Cynaliadwy

(English) A guide to sustainable housing and how you can make a difference.

Ynni Cynaliadwy

(English) A guide to sustainable energy and how you can make a difference.

Teithio Doeth

Teithio Doeth – Annog defnyddio trafnidiaeth effeithlon

(English) Waste Management

(English) A guide to recovering and recycling materials from old products to help reduce the amount of waste going to landfill, save on carbon emissions, water, and land required to produce new items.

(English) Water Efficiency

(English) Being water efficient not only helps to reduce water wastage but as an organisation, you pay for all the water that passes through your meter – so it makes good financial sense to ensure you are not letting any of it go to waste.

Defnyddio Ynni’n Effeithlon

(English) A guide for organisations to help reduce your energy usage, switch to ‘greener’ energy and to generate energy.

Defnyddio Adnoddau’n Gyfrifol

(English) Your organisation could reduce overheads by using less energy and water, consuming fewer raw materials and reducing waste.

(English) Environmental Volunteering Toolkit

(English) Invest in Nature’s toolkit is packed full of ideas for getting involved in environmental volunteering and celebrates fantastic projects making a difference in Wales through people like you…

(English) How Public Health Wales and Orangebox save 134 tonnes of C02

(English) In 2016 Public Health Wales (PHW) relocated to a new large open plan office in Cardiff Bay. PHW wanted to create a unique workplace environment designed to encourage a collaborative, social and learning focused work place which embedded sustainability as a core principal.