Adnoddau

Y Newid yn yr Hinsawdd

Y newid yn yr hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r byd. Nid problem amgylcheddol yn unig mohoni: mae yna oblygiadau ar gyfer llesiant pobl yma yng Nghymru, ac o amgylch y byd i gyd.

Buddsoddi ym Myd Natur

(English) The ‘Investing in nature guide’ helps us look at the negative impacts that we may inadvertently be having on nature and explains the simple, practical but often over-looked actions that we can take to Help Wildlife to Thrive.

Gwyrddio’ch Mudiad

Un o’r prif resymau dros fuddsoddi amser, egni, ac arian weithiau, i wneud eich mudiad yn effeithlon o ran ynni, yn ymwybodol o wastraff, ac yn ysgafn ei ddefnydd o adnoddau yw ei fod yn rhoi arbedion net mewn costau y gellir eu defnyddio i ariannu’ch gwasanaethau neu’ch cenhadaeth.

Pam Mae Mudo yn Sgil Newid yn yr Hinsawdd yn Bwysig i Gymru

(English) Climate change is decreasing the suitability of certain locations to support human habitation. Here are some of the reasons why Wales should care about climate related displacement, and what we can do to mitigate the effects.

Defnyddio Atebion Naturiol

(English) The methods we use to protect our infrastructure and resources need to adapt to a changing climate. Combining modern knowledge with natural and traditional solutions offers a range of benefits to people and wildlife.

Polisi Cynaliadwyedd

Un o’r ffyrdd gorau i ddangos ymrwymiad i ‘wyrddio’ eich mudiad yw drwy lunio Polisi Cynaliadwyedd a chytuno arno fel mudiad er mwyn i’ch holl aelodau o staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr ei ddeall a’i barchu.

Canllaw i’r Trydydd Sector ar Newid Hinsawdd

Nod y canllaw hwn yw rhoi dealltwriaeth sylfaenol i chi o faterion yn ymwneud â’r hinsawdd ac o ble i gael cymorth pellach i’ch helpu i reoli’ch risgiau yn sgil yr hinsawdd a gwneud penderfyniadau gwell at newidiadau’r dyfodol.

Teithio Doeth

Teithio Doeth – Annog defnyddio trafnidiaeth effeithlon

Defnyddio Adnoddau’n Gyfrifol

Gallai’ch mudiad leihau costau cyffredinol drwy ddefnyddio llai o ynni a dŵr, treulio llai o ddeunyddiau crai a lleihau gwastraff.

Gwirfoddoli Amgylcheddol Pecyn Cymorth

Mae gwirfoddoli amgylcheddol yn ffordd wych o gefnogi’r blaned wrth roi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned leol ac mae yna lawer o gyfleoedd a all weddu i’ch ffordd o fwy.

(English) How Public Health Wales and Orangebox save 134 tonnes of C02

(English) In 2016 Public Health Wales (PHW) relocated to a new large open plan office in Cardiff Bay. PHW wanted to create a unique workplace environment designed to encourage a collaborative, social and learning focused work place which embedded sustainability as a core principal.